Administrator asociatie de proprietari

Compară ocupaţii

Compară cu ocupaţia

Vezi profil domeniu

Administrativ / Secretariat

Vezi filiere profesionale

Formarea profesională a adulţilor

Descrierea ocupaţiei

publicat în data de 17.06.2011
photo

Activitatea de administrare a blocurilor de locuinte include activitati de administrare tehnica (ex. supravegherea si receptia lucrarilor de reparatii, inspectarea proprietatii individuale in vederea inlaturarii defectelor aparute la instalatiile de folosinta comuna), de contabilitate (intocmire registru jurnal, registrul pentru evidenta fondului de reparatii, registrul pentru evidenta fondului de rulment etc.) si casierie.

Cod COR

515303 administrator imobile

Studii şi/sau calificări

Sunt necesare studii medii (diplomă de bacalaureat). Administratorul trebuie atestat de către compartimentele specializate, din cadrul consiliilor locale. Administratorii trebuie să prezinte garanţii morale, materiale şi profesionale acceptate de comitetul executiv al asociaţiei de proprietari ai clădirii pe care urmează să o administreze.

Atribuţii

Administratorul asigura managementul de proprietate al condominiului prin:
a) prestarea serviciilor conform atributiilor, obligatiilor si responsabilitatilor atribuite de comitetul executiv, in conditiile legislatiei in vigoare (ex. intocmirea listelor de plata a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei);
b) gestionarea bunurilor materiale si a fondurilor banesti, daca nu are angajat un casier;
c) efectuarea formalitatilor necesare in angajarea contractelor cu furnizorii/prestatorii de servicii pentru exploatarea si intretinerea cladirii, derularea si urmarirea realizarii acestor contracte;
d) asigurarea cunoasterii si respectarii regulilor cu privire la proprietatea comuna;
e) gestionarea modului de indeplinire a obligatiilor cetatenesti ce revin proprietarilor in raport cu autoritatile publice. Obligatiile cetatenesti sunt cele stabilite, potrivit legii, de adunarea generala;
f) indeplinirea oricaror alte obligatii expres prevazute de lege, precum si a celor stabilite prin contractul incheiat cu asociatia de proprietari
Administratorul care indeplineste si functia de contabil in partida simpla are obligatia sa intocmeasca si sa completeze registrul jurnal, registrul inventar, registrul pentru evidenta fondului de reparatii, registrul pentru evidenta fondului de rulment, registrul pentru evidenta sumelor speciale, registrul pentru evidenta fondului de penalizari, precum si alte formulare specifice activitatii de contabilitate, prevazute prin ordin al ministrului economiei si finantelor.
Pentru lucrările privind proprietatea comună, administratorul, ţinând seama de preţ, durată de execuţie şi calitate, supune spre analiză, selecţie de oferte şi aprobare comitetului executiv al asociaţiei de proprietari ofertele operatorilor economici care satisfac cerinţele, în vederea executării lucrărilor, conform legislaţiei în vigoare.
(Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind asociatiile de proprietari)

Raporturi de muncă

Isi pot desfasura activitatea ca angajati cu contract individual de munca .

Condiţii de muncă

Activitatea se desfasoara la sediul asociatiei de proprietari sau la furnizorii de servicii.

Angajatori

Angatorii sunt asociatiile de proprietari.

Relaţii ierarhice şi funcţionale

Se subordoneaza presedintelui asociatiei de proprietari. Are relatii de colaborare cu responsabilii de scara, cenzorii, personalul de serviciu. Reprezinta asociatia in relatia cu furnizorii / prestatorii de servicii.

Carieră

Necesităţi de instruire continuă

Activitatea de perfectionare include autoinstruirea sau cursuri in domeniile contabilitate, legislaţia muncii, fiscalitate şi legislaţie locativă.

Reglementări ale profesiei

Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu modificarile ulterioare

Notă
Cerinţele privind studiile, calificările sau competenţele, relaţiile ierarhice şi funcţionale, raporturile de muncă, condiţiile sau atribuţiile postului, pot depinde de domeniul de activitate, mărimea organizaţiei, organizarea internă, de posibilităţi sau de nevoile angajatorului.
img Semnalează o problemă